Demarrage, voor wie vooruit wil

  • Ben je op zoek naar sociale contacten?
  • Wil je meer onder de mensen komen?
  • Zoek je een goede dagbesteding?
  • Wil je een stap vooruit zetten?
Demarrage begeleidt mensen met psychiatrische en/of psychische problematiek op het gebied van wonen, werken en maatschappelijke deelname. meer over Demarrage

Meer over Demarrage

Aanmelden bij Demarrage

Aanmelden bij Demarrage kunt u zelf doen of laten doen door uw behandelaar. Wanneer u zelf de aanmelding doet, adviseren wij om vooraf te overleggen met uw behandelaar, zie ook informatie voor verwijzers.

Onze adressen

Demarrage heeft verschillende adressen in Den Bosch en Vught van waaruit de activiteiten en cursussen plaatsvinden. We hebben ze voor u op een rij gezet.