Disclaimer

Disclaimer

Demarrage spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en de langs elektronische weg aangeboden diensten.

Mochten er ondanks deze inspanningen onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Demarrage geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen. Ook kan Demarrage geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie, of voor schade die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Tevens aanvaardt Demarrage geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

E-mail

Demarrage beantwoordt e-mail berichten die via de website binnenkomen snel, zorgvuldig en volgens de meest actuele inzichten. Zij gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelt vragen vertrouwelijk. Mochten er ondanks deze zorgvuldigheid onjuistheden of verstoringen optreden, dan aanvaardt Demarrage geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Demarrage

Aanmelden bij Demarrage

Aanmelden bij Demarrage kunt u zelf doen of laten doen door uw behandelaar. Wanneer u zelf de aanmelding doet, adviseren wij om vooraf te overleggen met uw behandelaar, zie ook informatie voor verwijzers.

Onze adressen

Demarrage heeft verschillende adressen in Den Bosch en Vught van waaruit de activiteiten en cursussen plaatsvinden. We hebben ze voor u op een rij gezet.