Aanmelden

Aanmelden

Informatie voor externe cliënten en hun verwijzers

 • U bent cliënt en wilt u zich aanmelden voor Demarrage. Aanmelden bij Demarrage kunt u laten doen door uw behandelaar. Wanneer u zelf de aanmelding doet, adviseren wij u om vooraf te overleggen met uw behandelaar of met een WMO-consulent van uw gemeente.
 • U bent behandelaar buiten Reinier van Arkel en wilt een cliënt aanmelden. Neem dan contact op met de Coördinator Zorglogistiek over de mogelijkheden en wijze van aanmelding.

De Coördinator Zorglogistiek is bereikbaar via: ReinierKwadraatZorglogistiek@reiniervanarkel.nl

Informatie voor interne cliënten en hun verwijzers

U bent behandelaar binnen Reinier van Arkel en wilt een cliënt aanmelden. Hiervoor vult u in mijnQuarant het ‘Aanvraagformulier (Verblijf, Begeleiding en/of Dagbesteding)’ in;

 • Open het dossier van de betreffende cliënt
 • Ga in het dossier naar ‘Aanvang Zorg’
 • Druk onder tabblad ‘Start’ op de knop ‘Nieuw’ en kies voor ‘Aanvraagformulier (Verblijf, Begeleiding en/of Dagbesteding)’
 • U vult het formulier in en slaat het op.

Na het opslaan van het formulier gaat er een signaal naar de Zorgadministratie die de aanmelding op de wachtlijst plaatst. De Coördinator Zorglogistiek zal de aanvraag vanaf dat moment oppakken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Coördinator Zorglogistiek WZP via ReinierKwadraatZorglogistiek@reiniervanarkel.nl of telefonisch via 073-6585900 of 06-20034825

Financiering

De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, via gemeenten),
 • de Jeugdwet (via gemeenten),
 • de Zorgverzekeringswet (ZVW, via zorgverzekeraars),
 • Justitie (in geval van een strafrechtelijke titel) en de
 • de Wet langdurige zorg (WLZ, via zorgkantoren).

Meer informatie vindt u op

De Coördinator Zorglogistiek helpt en adviseert bij het zoeken naar de juiste financiering bij uw vraag.

Stuur door
 1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Demarrage

Aanmelden bij Demarrage

Aanmelden bij Demarrage kunt u zelf doen of laten doen door uw behandelaar. Wanneer u zelf de aanmelding doet, adviseren wij om vooraf te overleggen met uw behandelaar, zie ook informatie voor verwijzers.

Onze adressen

Demarrage heeft verschillende adressen in Den Bosch en Vught van waaruit de activiteiten en cursussen plaatsvinden. We hebben ze voor u op een rij gezet.